Wybierz kalkulator terminów

*Dostępne w domenie loewen.pl narzędzia informatyczne („Narzędzia”), udostępniane nieodpłatnie przez Loewen Kaczmarek Zawadowski sp.k. z siedzibą w Warszawie są przeznaczone dla osób zawodowo zajmujących się obsługą prawną i organizacyjną podmiotów gospodarczych. Informacje uzyskane przy użyciu Narzędzi nie stanowią porad prawnych i powinny być traktowane jedynie poglądowo, w związku z czym, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nasza odpowiedzialność związana z udostępnieniem i funkcjonowaniem Narzędzi jest wyłączona. W razie wątpliwości co do sposobu postępowania w związku z zagadnieniem, w którym wykorzystywane jest Narzędzie, zasadne jest zasięgnięcie porady prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego. W nauce prawa prezentowane są różne koncepcje obliczania terminów związanych ze zwoływaniem różnego rodzaju zgromadzeń, gdzie ustawa wskazuje, że powinny one zostać zwołane co najmniej na wskazaną w przepisie liczbę dni; przyjęte przez nas w tym względzie założenia zostały przedstawione w par. 3.5 regulaminu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Narzędzi dostępne są tu: [regulamin].